Boek in wording

In 2016 ben ik gestart met het boekproject Als het misgaat thuis- verhalen van ouders.

Voor dit boek interview ik ouders voor wie dat grootbrengen een pijnlijk en soms schaamtevol proces is geweest of nog is. Het zijn ouders die te maken hebben gehad met instanties en professionals die zich zorgen maakten over de veiligheid van de kinderen en zich actief bemoeiden met de kinderen, soms tot uithuisplaatsing aan toe. Hoe was dat voor die ouders? Wat is hun kant van het verhaal? En hoe kijken zij terug op hun doen en laten en op de opvoeding die zij hun kind gaven? Wat kunnen wij leren van hun verhalen?

Voorgeschiedenis
Het idee om dit boek te maken komt van Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek. Samen met Herman Baartman, tot 2005 hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling, heb ik dit idee uitgewerkt. Herman blijft ook actief betrokken bij de volgende stappen.

Uitgangspunten boek
Uit onderzoek is meermaals naar voren gekomen dat wil je ouders die hun kind te kort doen verder helpen – en daarmee ook de kinderen – je uitdrukkelijk ook aandacht moet geven aan het eigen wel en wee van de ouders. Dat is de belangrijkste legitimatie voor dit boek, zeker ook omdat een dergelijk boek nog niet bestaat. Door stem te geven aan deze groep ouders, hoop ik het taboe te helpen doorbreken dat nog altijd rust op het voeren van een open gesprek over onveiligheid van kinderen thuis. Een belangrijke legitimatie is ook dat we kunnen leren van deze verhalen, al is het alleen al door te gaan begrijpen wat het is om in eigen ogen en/of in die van een ander te kort te schieten als ouder.

Januari 2018 ga ik de laatste interviews af te nemen, eind 2018 hoop ik het boek te publiceren

Comments are closed.